[ TCS ] Hệ thống Kiểm tra, Tố cáo thông tin lừa đảo TỐ CÁO MỘT KẺ LỪA ĐẢO

Thông tin kẻ lừa đảo

Họ Tên:
NGUYỄN THỊ MINH THƯ
SĐT:
0528576039 copy
STK:
19036623376015 copy
Ngân Hàng:
Techcombank copy

Địa chỉ:
Ảnh chụp bằng chứng:
TechcombankTechcombankTechcombankTechcombank
Mô tả hình Thức :

Mua hàng qua instagram cloud.houseee 29k follow, chuyển khoản full nhưng không giao hàng, block người mua, mọi người nên né kẻo bị scam

Người tố cáo

họ và tên
Trần Vũ Hồng Tâm
Liên hệ:
*******62007

Bài viết tổng hợp

Danh sách Scam

[ TCS ] Hệ thống Kiểm tra, Tố cáo thông tin lừa đảo
Gửi tố cáo scam Check Uy Tín