[ TCS ] Hệ thống Kiểm tra, Tố cáo thông tin lừa đảo TỐ CÁO MỘT KẺ LỪA ĐẢO

Thông tin kẻ lừa đảo

Họ Tên:
Vương Quế or óc pari
SĐT:
copy
STK:
Vuongque2000@gmail.com copy
Ngân Hàng:
copy

Địa chỉ:
Ảnh chụp bằng chứng:
Mô tả hình Thức :

lừa đảo buôn bán khi check thì sai mk khi kêu thì chặn luôn

Người tố cáo

họ và tên
nguyễn tiến đạt
Liên hệ:
*******304072

Bài viết tổng hợp

Danh sách Scam

[ TCS ] Hệ thống Kiểm tra, Tố cáo thông tin lừa đảo
Gửi tố cáo scam Check Uy Tín